بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
کارکنان بنیاد نخبگان استان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

جناب آقای حسین فرخی

ـ کارشناس فرهنگی نخبگان 

ـ کارشناس برنامه ملی شهاب 

ـ کارشناس امور مالی و اداری

ـ کارشناس روابط عمومی


 

جناب آقای صادق حسین‌زاده

ـ کارشناس دفتر ریاست

ـ کارشناس سامانه ثریا  

ـ کارشناس جوایز تحصیلی

 

 

سرکار خانم رقیه تقدسی

ـ کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت

ـ کارشناس اختراعات و تجاری‌سازی

ـ کارشناس جشنواره ها

 

 

 

 

 

 


 
بنر